קוד התנהגות למופיעים>

חוקים, הנחיות, עשה ואל תעשה... שינוי אחרון: 12 באפריל, 2018

הנחיות אלו הושמו על מנת לוודא את איכות ויושרת האתר ומופיעיו. יש לקרוא אותם בקפידה. הפרה של כל אחת מהנחיות אלו עלולה לגרום להשהיה או סגירת חשבונך ב-Streamate לצמיתות

1. סחר בבני אדם לזנות אסורה; שידול פרטי קשר אישיים עם לקוחות אסורה.

כל פעילות, השתתפות, סיוע, עזרה או תמיכה במעשה זנות, סחר בבני אדם למטרת זנות, הונאה או כפייה שהם, אינם חוקיים ואסורים בהחלט. זה כולל, ללא הגבלה, כי אסור לך להחליף כל פרט אישי ליצירת קשר עם אף משתמש, או לנקוט כל פעולה וליזום כל סוג של פגישה פנים-מול-פנים עם משתמש. בנוסף, אסור עליך לדון עם משתמש על כל עסקה שהיא המערבת כל שירות או מוצר אחר, כולל, אך לא מוגבל לכל סוג שירות מבוסס רשת אחר. חשבונות שיימצאו מעורבים בכל סוג של פעילות מהנ"ל יימחקו ותשלומים יימנעו מהם.

2. חשבונות מופיע/סטודיו.

חשבונך ב-Streamate יכול לכלול רק מופיעים אשר נרשמו כהלכה ואושרו להופיע בחשבונך על ידי Streamat. חשבונות עם מופיעים שלא נרשמו כהלכה אן שלא הגישו את הניירת הדרושה כראוי ייסגרו לצמיתות. במידה ואינך משתמש בחשבונך יותר, חשבונך ייסגר. חשבונות לא פעילים ייסגרו לאחזר זמן מסוים ולא ניתנים לשחזור.

3. יש להגיש מסמכי אימות גיל לכל מופיע/סטודיו.

בהופעה חיה את/ה מאשר/ת שהנך בן/בת 18 (19 בקנדה) וכי הגשת את כל המסמכים וטפסי אימות הגיל כהלכה בכדי להופיע באתר. רק אנשים אשר הגישו את המסמכים כהלכה ואושרו להופיע רשאים להופיע במצלמה.

4. אין להציג עירום מתחת לקו מותניים ב-Free Chat.

על מנת למנוע חשיפה של עירום מתחת לקו מותניים וחומרים למבוגרים בפני קטינים, עירום מתחת לקו המותניים אסור ב-"free chat.\ הצגת עירום מתחת לקו מותניים באיזורים החינמיים תגרור השהיה זמנית או סגירה לצמיתות של חשבונך.

5. איסור הפרת חוקים הנוגעים לגסויות או קטינים.

המופיע/סטודיו לא יפרו כל סטנדרט קהילתי מקומי ל-"גסות" במהלך כל הופעה הקשורה להסכם זה, כולל, אך לא מוגבל לכך שמופיע/סטודיו לא יציג או יתאר אקט מיני הכולל מין עם חיות, נקרופיליה, קופרופיליה, שתן, צואה, קיא, דם, או אחרים. בנוסף, במהלך כל הופעה הקשורה להסכם זה, המופיע/סטודיו לא יציג או יתאר כל פעילות שהיא של קטינים, או אקט מיני המעורבים בו קטינים (כולל, אך לא מוגבל לכל סוג של מין, מין מדומה, התנהגות מינית, אוננות, קשירה, שליטה, סאדו-מאזוכיזם או אחרים).

6. איסור קידום אתרים אחרים.

קידום של כל אתר שאינו קשור ל-Streamate ישירות לחברי Streamate וחברים באתרים משויכים אסורה בהחלט. האיסור כולל, אך לא מוגבל לפניה בצ'אט, בהודעת טקסט או בכל אמצעי אחר. הפרה של תנאי זה תגרור במחיקת חשבונך. בנוסף, Streamate שומרת את הזכות למנוע ממך תשלומים במידה ותנאי זה מופר.

7. אין להיות תחת השפעת אלכוהול או סמים אסורים.

בזמן כל הופעה או בזמן נקיטת כל פעולה הקשורה להסכם זה, המופיע/סטודיו לא יהיו תחת השפעת אלכוהול או כל סם לא-חוקי אחר.

8. אין להציג חיות או נשקים במצלמה.

במהלך כל הופעה, על המופיע/סטודיו חל איסור להציג כל חיה שהיא במצלמה ובנוסף אין להציג במצלמה כל סוג של רובה כלי ירי שהוא.

9. איסור הונאה.

בזמן הופעה, או נקיטת כל פעולה הקשורה להסכם זה, המופיע/סטודיו לא יעסוק בכל סוג של הונאה. הונאה מוגדרת כפעילות באתר הגורמת לתלונות וביטולי עסקאות באשראי, או כפעילות שנציגי Streamate יסברו שאינה נאותה. Streamate שומרת לה את הזכות למחוק חשבון ולא לבצע תשלומים קשורים בכל זמן מכל סיבה שהיא במידה ויש חשד להונאה.

10. אישור תמונות.

תמונות שהועלו ל-Streamate עבור פרופיל המופיע/פרטי הסטודיו, חייבות להיות מאושרות על ידי Streamate. תמונות בעלות אופן מיני או מכילות "עירום מתחת לקו מותניים"\ לא יאושרו. Stremate שומרת את הזכות לאשר או לדחות כל תמונה שתוגש.

11. אי-תחרות

Streamate מסכימה לכך שהמופיע יורשה להחזיק ולתפעל אתר פרטי. בהינתן כי המופיע מסכים לא לשדל לקוחות ו/או מופיעים אחרים דרך האתר האישי שלו/ה אשר עלול או שלא להוות תחרות עם Streamate. כמו כן מסכים המופיע לא לפרסם כתובות דוא"ל או כתובת דפי אינטרנט לאף אחד מבלי אישורה המפורש של Streamate

12. הטרדת מופיעים.

Streamate מגנה בתוקף הטרדות בין מופיעים. במידה ותמצא מטריד, מציק, משלהב, מסיח ו/או לועג למופיעים אחרים (אם בתור מופיע או חבר), חשבונך עלול להיות מושהה או להימחק. Streamate תומכת בכל המופיעים ומעוניינת שכולם יצליחו. אנו מצפים מכל המופיעים שלנו להתנהג בצורה בוגרת ולתמוך אחד בשנייה.

13. מחיקת חשבון.

במידה ואינך משתמש יותר בחשבונך, יש לסגור את החשבון. חשבונות לא פעילים יעברו לארכיון לאחר כמות מסוימת של זמן ולא ניתן לשחזרם. ניתן למחוק חשבונות מופיעים ב-Streamate על בסיס רמת הופעה או איכות. על המופיעים לשאוף לזמני הופעה סבירים בצ'אט בתשלום מול הזמנים בהם הם מחוברים.

14. שינוי חוקים.

אנו שומרים את הזכות להוסיף או לשנות כל חוק/הנחיה במידת הצורך.

שאלות? הערות? חששות?

צרו קשר